pluspunt

multidisciplinaire groepspraktijk

Meer info   Contacteer ons
pluspunt, ieper

Welkom!

Wat startte als een individuele logopediepraktijk evolueerde tot een multidisciplinaire groepspraktijk. Vandaag biedt Pluspunt onder één dak logopedie en psychologische counseling aan. Het Pluspuntteam is er voor alle kinderen en jongeren voor wie groeien niet zomaar vanzelf gaat. Voor je kleuter die je niet begrijpt, je zoon of dochter die maar moeilijk tot lezen, schrijven en/of rekenen komt, de tiener met faalangst, ... Maak kennis met onze teamleden en ontdek ons volledige aanbod, ook voor volwassenen op deze website.

Samen stellen we haalbare doelen en maken we plannen.

Vincent Bekaert

pluspunt, ieper

Team

image

Vincent Bekaert

coördinator-logopedist

0497 62 24 69

image

Jolien Callemein

logopediste

0498 45 51 89

image

Emely Demuynck

logopediste

0479 29 87 94

image

Lisa Vanhoutte

psychologe

0474 66 65 12

pluspunt, ieper

Logopedie

In het dynamisch Pluspuntteam blijft elk van de logopedisten zijn/haar specialisatie voortdurend uitbouwen. Dat is nodig, want het logopedisch werkveld is heel verscheiden en evolueert snel. Met onderstaande problemen kun je bij ons terecht.

image
image
Bij een niet rollende "r", bij "lispelen", …

Rond 5 jaar spreekt het merendeel van de kinderen alle letters goed uit. In therapie kan elke spraakklank geoefend worden, maar soms gaan articulatieproblemen ook samen met verkeerde mondgewoonten. Een gecombineerde aanpak is dan vereist. De logopedist beoordeelt snel of articulatietherapie noodzakelijk is.

Bij achterstand in kindertaal

Op een bepaalde leeftijd moeten welbepaalde taalpatronen verworven zijn. De leeftijd van vier tot vijf jaar is hierbij erg belangrijk: de basisperiode voor spraak- en taalontwikkeling loopt dan ten einde en het kind staat op de drempel van de lagere school. Toch kan ook bij jongere peuters en kleuters vroegbegeleiding al nodig zijn. Met een taaltest kan de logopedist uitmaken of therapie noodzakelijk is.

Bij problemen met lezen en schrijven, rekenen en studeren

Op elk ogenblik in de schoolloopbaan kan ieder kind achterstand oplopen. Extra inoefening blijkt dan weinig te helpen en vaak gaat huiswerk maken samen met frustraties. Met logopedie kunnen leerachterstanden worden weggewerkt. Bijbenen tot op klasniveau is dan het doel, maar het vertrekpunt van de logopedische tussenkomst is steevast het kindniveau. Soms kan ook studiebegeleiding volstaan, maar heel soms zijn problemen fundamenteler en wordt dyslexie, dyscalculie of een andere leerstoornis vastgesteld, maar ook dan hoeft dat niet het eindpunt te zijn. Na onderzoek kan de logopedist een behandelplan op maat voorstellen.

Bij een hese (kinder)stem

Soms kan heesheid aanhouden en problematisch worden. In de meeste gevallen is dat te wijten aan het verkeerd gebruiken of overbelasten van de stem.

Het is dan raadzaam om een logopedist te raadplegen.

Na onderzoek kunnen de mogelijke oorzaken of in standhoudende factoren behandeld worden. In eerste instantie wordt dan aandacht besteed aan het 'sparen' van de stem (stemhygiënische maatregelen). Daarnaast wordt geleerd hoe de stem het best wordt gebruikt met een juiste houding, spierspanning en ademhaling.

Logopedie op advies van de tandarts?

Gebitsafwijkingen zijn vaak het gevolg van afwijkende mondgewoonten. De logopedist kan met oro-myofunctionele therapie (OMFT) het verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren herstellen. Wanneer afwijkende mondfuncties niet eerst gecorrigeerd zijn, treedt na orthodontisch behandelen vaak terugval op.

Pluspunt voor volwassenen?

Ook volwassenen kunnen getroffen worden door taal- en/of spraakstoornissen. Afasie na een beroerte en verminderde verstaanbaarheid bij de ziekte van Parkinson zijn daar sprekende voorbeelden van. Tengevolge van slikstoornissen kan ook eten problematisch worden. De impact op de getroffene, maar ook op de onmiddellijke omgeving is telkens groot.
Snelle tussenkomst door de logopedist is noodzakelijk.

image
pluspunt, ieper

Telelogopedie

Therapie op afstand.

Telelogopedie is therapie op afstand zonder dat de cliënt en de logopedist in dezelfde ruimte zijn. We zien elkaar en de oefeningen dan via het beeldscherm van de computer of tablet.

Telelogopedie werd met de komst van het coronavirus in Pluspunt geïntroduceerd. Ondertussen raakten onze logopedisten overtuigd van de aanvullende mogelijkheden van online therapie op de traditionele behandeling.

Wat hebt u nodig?

Een goede internetverbinding en computer met webcam en microfoon.

Let wel: Telelogopedie is niet inzetbaar bij elke behandeling.

De logopedist bespreekt graag met u de mogelijkheden.

image
pluspunt, ieper

Psychologische Counseling

Ons aanbod psychologische counseling omvat diagnostisch onderzoek, opvoedingsondersteuning/gezinsbegeleiding en individuele psychotherapie. Voor volgende raadplegingen kun je bij onze psychologe terecht.

image

Diagnostisch onderzoek

  • intelligentieonderzoek voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 17 jaar
  • aandachts- en concentratieonderzoek voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 16 jaar

Opvoedingsondersteuning/gezinsbegeleiding

  • Niet enkel voor het kind, maar ook voor jou als ouder brengt het opgroeien van je zoon of dochter de nodige zorgen met zich mee. Soms kan je als ouder het spoor even bijster raken. In dat geval kunnen we individueel met jullie als ouder(s) óf samen met het kind op zoek naar een uitweg. #gedrag, #puberen, #ASS, #AD(H)D, …

Individuele psychotherapie

  • Voor kinderen en jongeren > Opgroeien vergt veel inspanning. Inspanning die voor sommigen een te grote uitdaging is om alleen te dragen. Graag begeleiden wij jouw kind of jou als jongere in dit proces. #(faal)angst, #sociale vaardigheden, #zelfvertrouwen, ...
  • Jongvolwassenen / Volwassenen > Soms raken we in het leven danig met onszelf in de knoop. Een uitweg vinden lijkt dan een haast onmogelijke opdracht te zijn geworden. Met een luisterend oor proberen we samen op zoek te gaan naar hoe jij jouw leven terug in eigen handen kan nemen. #depressie, #neerslachtigheid, #angst, #burn-out, #zelfvertrouwen, ...
pluspunt, ieper

Praktisch

Alle consultaties gebeuren na afspraak . Therapie in De Praktijk of op school is mogelijk.

Wij houden ons strikt aan de door het RIZIV opgelegde tarieven .

Voor een groot deel van de logopedische problemen is een tegemoetkoming in de kosten voor de logopedische revalidatie door het RIZIV mogelijk. We verwijzen hiervoor eventueel door naar uw huisarts of indien nodig naar een geneesheer-specialist.

Bij het opstarten wordt steeds gekeken of de tegemoetkoming in uw geval mogelijk is. We nemen hiervoor de nodige testen af en stellen een logopedisch bilan op . Dit alles wordt u zorgvuldig uitgelegd tijdens een eerste contact.

Afpraak maken

Onze consultaties gebeuren uitsluitend na afspraak.

Wenst u een eerste afspraak te maken? Contacteer dan Vincent Bekaert op het nummer 0497 62 24 69 of via onderstaand contactformulier.

Heeft u een vraag voor uw behandelende logopediste, gelieve haar dan rechtstreeks te contacteren.

Wij vragen u om de gemaakte afspraken te respecteren. Wanneer uw afspraak niet kan doorgaan, gelieve ons dan minimum 24 uur op voorhand hiervan te verwittigen. Zo niet, wordt uw gereserveerde tijd aangerekend, dit evenwel zonder tussenkomst van uw mutualiteit.

Betaling

In de praktijk werken we a.d.h.v. het derdebetalerssysteem. Dit houdt in dat u aan de logopedist slechts het remgeld betaalt. Het ziekenfonds betaalt aan ons de overige 75%. Dit zorgt ervoor dat u geen grote bedragen moet betalen en dat u niet herhaaldelijk met het getuigschrift naar het ziekenfonds moet om de terugbetaling te bekomen.

De logopedische prestaties worden maandelijks gefactureerd.

Pluspunt, Ieper

Contact opnemen

Hoeveel is twee maal acht?

Pluspunt

Adres : Minneplein 33, 8900 Ieper

0497 62 24 69

info@pluspunt-logopedie.be

Ma > Vr : 08:00-20:00

Za : 08:00-16:00

Zo : Gesloten